Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody


Weź udział w promocji „Korzystnie w koncie”, a otrzymasz nawet do:

250 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
listopad 2018 r. – luty 2019 r.
Promocja „Korzystnie w koncie” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Korzystnie w koncie”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
do 31.10.2018 r. za pomocą
Linka promocyjnego
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Wniosek o otwarcie Konta Osobistego
można składać do dnia 31.10.2018 r., a umowa
musi zostać zawarta do 16.11.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Otwórz Konto Optymalne i do 30 listopada
2018 r. aktywuj aplikację GOmobile. W każdym z
miesięcy od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. dokonaj
Transakcji bezgotówkowych kartą na min. 300 zł
oraz zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Korzystnie w koncie” można dokonać od dnia 25 września do osiągnięcia 1000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2018 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Korzystnie w koncie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 250. zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za otwarcie konta i aktywację Aplikacji GOmobile do 30 listopada 2018 r. Informację o nagrodzie otrzymasz do 17 grudnia 2018 r., a przelew do 31 grudnia 2018 r.

Drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w miesiącu grudniu 2018 r.

Trzecią nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w miesiącu styczniu 2019 r. Informację o zdobyciu tylko Drugiej, lub Drugiej i Trzeciej nagrody otrzymasz do 17 lutego 2019 r., a przelew do 28 lutego 2018 r.

Czwartą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w miesiącu lutym 2019 r. Informację o nagrodzie otrzymasz do 17 marca 2019 r., a przelew do 31 marca 2019 r.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Korzystnie w koncie”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Korzystnie w koncie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 250 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.korzystniewkoncie.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Korzystnie w koncie” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Korzystnie w koncie”: kontakt@korzystniewkoncie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Korzystnie w koncie” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Korzystnie w koncie” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Korzystnie w koncie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@korzystniewkoncie.pl. Informacje o promocji „Korzystnie w koncie”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.korzystniewkoncie.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Korzystnie w koncie” trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.10.18 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 250 zł w ramach Promocji „Korzystnie w koncie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.korzystniewkoncie.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.09.2018 r. do osiągnięcia liczby 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r., ,
(ii) w terminie od dnia 25.09.2018 r. do 31.10.2018 r. złożenie wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Korzystnie w koncie” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 16.11.2018 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 30 listopada 2018 r.
Otrzymanie Drugiej oraz nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(ii) w miesiącu grudniu 2018 r. wykonanie określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Drugiej nagrody
(ii) w miesiącu styczniu 2019 r. wykonanie określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymanie określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł
Otrzymanie Czwartej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Trzeciej nagrody
(ii) w miesiącu lutym 2019 r. wykonanie określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymanie określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł
(iii) posiadanie Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97.538.318 zł w całości wpłacony).

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Korzystnie w koncie” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).